doorverwijzen naar fischer groep

Als u een cliënt wilt doorverwijzen naar fischer groep, waarderen wij een warme overdracht. U kunt het secretariaat bellen of e-mailen, en zij maken in overleg met de advocaat een afspraak over een welkomstgesprek. Bij spoed kan de advocaat na contact met de cliënt besluiten direct een zaak te beginnen. Als u een cliënt doorverwijst zullen wij u vragen om relevante stukken op te sturen.

Als fischer groep uw cliënt niet kan vertegenwoordigen, kan de advocaat u en de cliënt doorverwijzen naar het Juridisch Loket of een ander, beter geschikt, advocatenkantoor.

Alle contacten lopen in eerste instantie via onze ondersteuners. Zij doen meer dan secretaresses en hebben toegang tot de dossiers. Het maakt daarom niet uit wie de telefoon opneemt. De vraag kan aan alle ondersteuners worden gesteld. Zij doen hun best de vraag zelf te beantwoorden. Zij stemmen af met de advocaat en verbinden u waar nodig door.


tijdens de procedure

Hulpverleners zijn erg belangrijk, ook tijdens een juridische procedure. fischer groep werkt graag nauw samen met hulpverleners. Wij stemmen stappen graag af, en vragen hulpverleners soms om cliënten te helpen. Bijvoorbeeld om samen naar een loket van de gemeente te gaan.


financiële aspecten

Wij staan iedereen bij op kosten van de overheid. Er kan een eigen bijdrage in rekening worden gebracht. Als cliënten een inkomen onder het minimum hebben, kunnen wij u vragen om nihilstelling van de eigen bijdrage; wij vragen u dan een derdenverklaring te verstrekken ten behoeve van de Raad voor Rechtsbijstand. Voor meer informatie over de financiële aspecten van een zaak kunt u hieronder terecht:
> Financiële bijsluiter voor mensen met verblijfsrecht
> Financiële bijsluiter voor mensen met verblijfsproblemen