fischer groep is gespecialiseerd in rechtshulp aan gemarginaliseerde groepen die te maken hebben met uitsluiting, zoals bijvoorbeeld ongedocumenteerden, Somaliërs, leden van de Roma gemeenschap. Wij staan mensen bij met en zonder een verblijfsvergunning.

Onze cliënten zijn vaak stevig in de problemen gekomen doordat zij geen inkomen hebben en dak- of thuisloos zijn. Zij krijgen niet de zorg die zij nodig hebben. Ook kinderen komen door de uitsluiting in de knel.


rechtsgebieden

Ons rechtsgebied wordt bepaald door de specifieke problematiek van de situatie waarin de cliënt zit. Uitgangspunt is het opeisen van sociale en economische rechten met een beroep op mensen- en kinderrechtenverdragen. De procedures haken aan bij allerlei nationale regelingen zoals de Participatiewet (bijstand), WMO (opvang), langdurige zorg en Rva/Rvb (voorzieningen van het COA). Daarnaast voeren wij ook procedures in het familierecht, met name rondom het recht op erkenning.

Verblijfsrechtprocedures doen wij niet. Wij werken graag samen met gespecialiseerde verblijfsrechtadvocaten.