doelgroep

fischer groep is gespecialiseerd in rechtshulp aan gemarginaliseerde groepen die te maken hebben met uitsluiting, zoals bijvoorbeeld ongedocumenteerden, Somaliërs, leden van de Roma gemeenschap. Wij staan mensen bij met en zonder een verblijfsvergunning.

Onze cliënten zijn vaak stevig in de problemen gekomen doordat zij geen inkomen hebben en dak- of thuisloos zijn. Zij krijgen niet de zorg die zij nodig hebben. Ook kinderen komen door de uitsluiting in de knel.

 

rechtsgebieden

Ons rechtsgebied wordt bepaald door de specifieke problematiek van de situatie waarin de cliënt zit. Uitgangspunt is het opeisen van sociale en economische rechten met een beroep op mensenrechtenverdragen. De procedures haken aan bij allerlei nationale regelingen zoals de Participatiewet (bijstand), WMO (opvang), landurige zorg en Rva/Rvb (voorzieningen van het COA). Soms is het nodig om ook in het familierecht bij te springen of in een ander specifiek rechtsgebied.

Verblijfsrechtprocedures doen wij niet. Wij werken graag samen met gespecialiseerde verblijfsrechtadvocaten.

 

werkwijze

Hulpverleners aan gemarginaliseerde groepen uit heel Nederland verwijzen cliënten naar ons door en helpen bij het leggen en onderhouden van contact. Cliënten kunnen ons ook zelf bellen. Voordat een opdracht wordt aangenomen is er altijd persoonlijk contact.

Alle contacten lopen in eerste instantie via onze ondersteuners. Zij doen meer dan secretaresses en hebben toegang tot de dossiers. Het maakt daarom niet uit wie de telefoon opneemt. De vraag kan aan alle ondersteuners worden gesteld. Zij proberen de vraag meteen te beantwoorden of de advocaat er bij te betrekken. Op ons kantoor zijn er mensen die Duits, Engels, Arabisch, Frans, Spaans en Tamazight (Berbers) spreken.

Een zaak begint bijna altijd met een aanvraag. Meestal moet de zaak uiteindelijk aan de rechter worden voorgelegd. Het proces kan erg lang duren. Er zal stevig gediscussieerd worden. Zolang er geen oplossing is gaan wij door. Als de situatie zeer spoedeisend is proberen wij extra snel een beslissing te krijgen met de juridische middelen die wij hiervoor hebben, zoals verkorte aanvraagtermijnen en een verzoek om voorlopige voorziening.