Hulpverleners aan gemarginaliseerde groepen uit heel Nederland verwijzen cliënten naar ons door en helpen bij het leggen en onderhouden van contact. Cliënten kunnen ons ook zelf bellen. Voordat een opdracht wordt aangenomen is er altijd persoonlijk contact.

Alle contacten lopen in eerste instantie via onze ondersteuners. Zij doen meer dan secretaresses en hebben toegang tot de dossiers. Het maakt daarom niet uit wie de telefoon opneemt. De vraag kan aan alle ondersteuners worden gesteld. Zij proberen de vraag meteen te beantwoorden of de advocaat er bij te betrekken. Op ons kantoor zijn er mensen die Duits, Engels, Arabisch, Frans, Spaans en Tamazight (Berbers) spreken.

Een zaak begint bijna altijd met een aanvraag. Meestal moet de zaak uiteindelijk aan de rechter worden voorgelegd. Het proces kan erg lang duren. Er zal stevig gediscussieerd worden. Zolang er geen oplossing is gaan wij door. Als de situatie zeer spoedeisend is proberen wij extra snel een beslissing te krijgen met de juridische middelen die wij hiervoor hebben, zoals verkorte aanvraagtermijnen en een verzoek om voorlopige voorziening.