fischer groep is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het bieden van rechtshulp aan gemarginaliseerde groepen die uitgesloten worden van sociaal-economische rechten. Wij staan bijvoorbeeld ongedocumenteerden, Somaliërs en leden van de Roma-gemeenschap bij, met en zonder een verblijfsvergunning. In onze zaken doen wij beroep op internationale verdragen over mensenrechten, kinderrechten en rechten voor gehandicapten voor het realiseren van sociaal-economische voorzieningen voor onze doelgroep.

fischer groep doet geen procedures over verbijfsvergunningen.

kantoor fischer groep

Het kantoor is gevestigd in Haarlem. Vanaf 1 september 2018 is fischer groep een kostenmaatschap van advocaten Pim Fischer, Jeannette Kruseman, Joris Sprakel en Else Weijsenfeld. Samen met een klein team van ondersteuners zijn zij bezig met laagdrempelig en systematisch procederen over thema's als adequate opvang, discriminatie, kinderrechten en de gevolgen van de participatiewet.