fischer groep is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het bieden van rechtshulp aan gemarginaliseerde groepen die uitgesloten worden van sociaal-economische rechten. Wij staan bijvoorbeeld ongedocumenteerden, Somaliërs en leden van de Roma-gemeenschap bij, met en zonder een verblijfsvergunning. In onze zaken doen wij beroep op internationale verdragen over mensenrechten, kinderrechten en rechten voor gehandicapten voor het realiseren van sociaal-economische voorzieningen voor onze doelgroep.

fischer groep doet geen procedures over verbijfsvergunningen.

kantoor fischer groep

Het kantoor is gevestigd in Haarlem. fischer groep een kostenmaatschap van advocaten Pim Fischer, Jeannette Kruseman, Joris Sprakel en Else Weijsenfeld. Vanaf 1 september 2019 is Laura Fischer als advocaat-stagiaire werkzaam op het kantoor. Samen met een klein team van ondersteuners zijn de advocaten laagdrempelig en systematisch aan het procederen over thema's als adequate opvang, discriminatie, kinderrechten en de gevolgen van de participatiewet.