welkom bij fischer groep

fischer groep is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het bieden van rechtshulp aan gemarginaliseerde groepen die uitgesloten worden van sociaal-economische rechten. Wij staan bijvoorbeeld ongedocumenteerden, Somaliërs en leden van de Roma-gemeenschap bij, met en zonder een verblijfsvergunning. In onze zaken doen wij beroep op internationale verdragen over mensenrechten, kinderrechten en rechten voor gehandicapten voor het realiseren van sociaal-economische voorzieningen voor onze doelgroep.

fischer groep doet geen procedures over verbijfsvergunningen.

kantoor fischer groep

Het kantoor is gevestigd in Haarlem en is een kostenmaatschap van Else Weijsenfeld en Pim Fischer. Samen met advocaten Jeannette Kruseman en Joris Sprakel, en een klein team van ondersteuners zijn zij bezig met laagdrempelig en systematisch procederen over thema's als adequate opvang, discriminatie, kinderrechten en de gevolgen van de participatiewet. In de toekomst zal er ook meer aandacht zijn voor gehandicaptenrecht.

fischer groep zoekt naar nieuwe vormen om deze manier van werken te borgen op de lange termijn. Hierbij wordt samenwerking gezocht met andere organisaties en kenniscentra op het gebied van mensenrechten en internationaal recht.